Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Czy II LO w Dębicy może wieść prym w Województwie Podkarpackim?

 

Jest mi niezwykle milo poinformować, że nasza szkoła została wyróżniona przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty nagrodą w:

 

Konkursie „Złoty Prym” (IV edycja) Podkarpackiego Kuratora Oświaty

 

„Złoty Prym” zwany dalej nagrodą przyznawany jest szkołom lub placówkom oświatowym w celu promowania i upowszechniania działań tworzących optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny.

Nagroda przyznawana jest corocznie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty szkołom z terenu województwa podkarpackiego wyłonionym w drodze konkursu. Nagrodę stanowi statuetka „Złoty Prym” przyznawana jednej szkole dla każdego z typów:

• przedszkole,
• szkoła podstawowa,
• liceum ogólnokształcące,
• technikum,
• szkoła branżowa,
• placówka oświatowa.
To niezwykle ważne, że organ sprawujący nadzór pedagogiczny docenił pracę całej społeczności II LO w Dębicy.
W imieniu nauczycieli, rodziców, uczniów i swoim własnym serdecznie dziękuję.

 
Marta Czekaj
Dyrektor II LO im.ks.J.Twardowskiego w Dębicy

 

Tagi: