Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski


II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii i krajach anglojęzycznych. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów potrzeby uczenia się języka angielskiego, jak również pogłębienie znajomości historii, kultury oraz obyczajów krajów anglojęzycznych. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych.

Zasady i termin konkursu:
Zainteresowane szkoły przeprowadzają wewnętrzne eliminacje wyłaniające maksymalnie 3 zwycięzców (z jednej placówki). Finał konkursu odbędzie się w budynku II LO w Dębicy 18 czerwca 2021 o godzinie 10.00 i składać się będzie z części pisemnej trwającej 45 minut. Konkurs będzie odbywać się w języku angielskim.

Komisja konkursowa:
Jury konkursu będzie składać się z nauczycieli Liceum oraz przedstawicieli sponsorów.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o zgłoszenie uczestnictwa do sekretariatu II LO w Dębicy pod nr telefonu (14) 681 91 07 do dnia 16 czerwca.

O wynikach Konkursu, szkoły zostaną powiadomione drogą mailową.
Konkurs jest wpisywany na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie oraz fotografowanie uczestników podczas Konkursu, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatorów Konkursu. Uczestnicy oraz opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu oraz na wykorzystanie przez organizatorów ich wizerunku w formie zdjęć i filmów do dokumentacji Konkursu. 

 

Tagi: