Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

 

 

UWAGA!

Zdający egzamin maturalny w 2020 r., którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, proszeni są o zgłoszenie tej informacji do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2020 r. Chodzi tu o używanie maseczki przy wchodzeniu do szkoły i sali egzaminacyjnej, przy wychodzeniu z sali egzaminacyjnej i ze szkoły oraz gdy członek komisji podchodzi do zdającego. Sam egzamin zdający mogą pisać już bez maseczek.


Tagi: