Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Konsultacje z nauczycielami dla absolwentów oraz uczniów z klas pierwszych i drugich

 

 

Konsultacje dla chętnych absolwentów odbywać się będą od 25 maja w godzinach niekolidujących z godzinami pracy nauczycieli.

 

Konsultacje dla chętnych uczniów z klas pierwszych i drugich odbywać się będą od 1 czerwca według poniższego harmonogramu:

– konsultacje z przedmiotów humanistycznych (język polski, wiedza o kulturze, historia, WoS, historia i społeczeństwo, warsztaty dziennikarskie, warsztaty prawnicze) – poniedziałek, 1 czerwca (w godzinach 8:00 – 10:25)

– konsultacje z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, biologia, higiena, chemia, TPL, fizyka, przyroda, geografia, informatyka, elementy informatyki, elementy rysunku technicznego) – wtorek, 2 czerwca (w godzinach 8:00 – 10:25)

– konsultacje z języków obcych – środa, 3 czerwca (w godzinach 8:00 – 10:25)

– konsultacje z religii, WF-u, EdB, PP i warsztatów przedsiębiorczości oraz konsultacje z doradcą zawodowym i pedagogami szkolnymi – czwartek, 4 czerwca (w godzinach 8:00 – 10:25).

 

Ze względu na to, że niektórzy nauczyciele w wymienionych godzinach pracują w innych szkołach, terminy ich konsultacji mogą być inne.

 

 

Zasady organizowania i przeprowadzania konsultacji dla uczniów/absolwentów:

1. Uczeń/absolwent zgłasza nauczycielowi danego przedmiotu chęć udziału w konsultacji najpóźniej dzień przed planowanymi konsultacjami – do godziny 13:00 (zaś w przypadku konsultacji poniedziałkowych – najpóźniej w piątek poprzedzający dzień konsultacji)!

2. W godzinach trwania konsultacji dla uczniów (8:00-10:25) nie odbywają się lekcje. Podział godzin ulega w dniach 1-4 czerwca modyfikacji – lekcja 0. rozpoczyna się o 10:45; lekcje trwają po 30 minut, a przerwy są 5-minutowe. Podział godzin będzie wówczas następujący:

  • godzina 0. – 10:45-11:15
  • godzina 1. – 11:20-11:50
  • godzina 2. – 11:55-12:25
  • godzina 3. – 12:30-13:00
  • godzina 4. – 13:05-13:35
  • godzina 5. – 13:40-14:10
  • godzina 6. – 14:15-14:45
  • godzina 7. – 14:50-15:20
  • godzina 8. – 15:25-15:55
  • godzina 9. – 16:00-16:30.

3. Wykaz sal, w których odbywać się będą konsultacje, wraz z nazwiskami nauczycieli, zostanie wywieszony na wszystkich kondygnacjach szkoły.

4. W trakcie konsultacji zarówno nauczyciele, jak i uczniowie/absolwenci, powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa, wskazanych przez GIS, MZ i MEN (dezynfekcja rąk bezpośrednio po wejściu do szkoły, wchodzenie do szkoły i do danej sali oraz opuszczanie pomieszczeń w maskach założonych na nos i na usta, 4 m2 na osobę, 2-metrowa odległość między osobami, 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali, zasada 1 uczeń – 1 stolik).

5. Konsultacje powinny odbywać się indywidualnie lub w małych grupach (maksymalnie do 12 uczniów/absolwentów w 1 grupie przy zachowaniu odpowiednich odległości).

6. W konsultacjach mogą uczestniczyć uczniowie/absolwenci zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej i niemający styczności z osobami znajdującymi się na kwarantannie lub w izolacji z powodu koronawirusa.

7. Jeżeli uczeń/absolwent umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi.

8. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.

9. Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.

10. Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

11. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans, przebywając na korytarzu, w toalecie, w innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

12. W dniach od 1 do 5 czerwca biblioteka szkolna będzie otwarta w godzinach od 8:00 do 11:00.

13. Jeżeli uczeń chce skorzystać z biblioteki szkolnej, powinien stosować się do zasad obowiązujących w bibliotece.

 

 


Tagi: