Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Nasza szkoła jako jedna z około 2 tysięcy, wzięła udział w ogólnopolskim projekcie “Tydzień Konstytucyjny”. W ramach projektu zawodowi prawnicy prowadzą w szkołach zajęcia, których celem jest pokazanie młodzieży jak wielką rolę w życiu społecznym odgrywa Konstytucja i jej przestrzeganie. W naszej szkole warsztaty poprowadziła Pani Anna Jońca, adwokat z Rzeszowa. W ramach zajęć uczniowie musieli przygotować projekt konstytucji tworzonego przez siebie państwa, który uwzględniał zarówno zasadę trójpodziału władzy, jak i konieczność zagwarantowania przestrzeganie praw człowieka.
 
 


Tagi: