Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

 

 

UWAGA!!

Kody do systemu VULCAN dostajesz w swojej obecnej szkole podstawowej – są one wykorzystywane w późniejszym etapie po zgłoszeniu kandydatury.

 

 1. Wejdź na stronę: nabór do szkół ponadpodstawowych – powiat dębicki
http://powiatdebicki.pl/dla-mieszkanca/edukacja/nabor-do-szkol-ponadpodstawowych

lub bezpośrednio na nabór do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

https://podkarpacie.edu.com.pl

 

2. Po zalogowaniu się na stronę  https://podkarpacie.edu.com.pl

po lewej stronię kliknij ZGŁOŚ KANDYDATURĘ

 

 

Zgłoszenie kandydatury

Aby zgłosić kandydaturę, należy podać swój numer PESEL lub numer innego dokumentu tożsamości,

a następnie uzupełnić dane wymagane w poszczególnych krokach rejestracji.

1. W kroku pierwszym należy uzupełnić dane osobowe kandydata, zwracając szczególną uwagę na sektor Dane dodatkowe.

2. W kroku drugim należy uzupełnić dane rodziców, zwracając szczególną uwagę na możliwość wprowadzenia numeru telefonu rodzica, który jest bardzo przydatny dla szkoły I wyboru w sytuacji, gdy wniosek zawiera błędy.

3. W kroku trzecim należy wybrać szkoły i oddziały, do których kandydat chce ubiegać się o przyjęcie.

UWAGA!!

Pamiętaj o wyborze co najmniej trzech profili klas, gdy chcesz się dostać do naszej szkoły lub trzech szkół, gdy zależy Ci na konkretnym profilu (np. biol.- chem.)

4. W kroku czwartym należy wydrukować wniosek, który należy zanieść do szkoły pierwszego wyboru

UWAGA!!

Wydrukowany z systemu VULCAN i podpisany przez ucznia i jego rodziców wniosek to jedyny dokument, który w chwili obecnej jest przyjmowany.

 

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z naszym doradcą zawodowym – p. Katarzyną Buszek

poprzez messenger lub e-mail: buszekk@wp.pl

 

Instrukcja dla uczniów spoza powiatu dębickiego:

1. Załóż konto na stronie internetowej podkarpacie.edu.com.pl/

2. Po lewej stronię kliknij ZGŁOŚ KANDYDATURĘ
Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.

3. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj go do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś go do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy.
Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. W wybranych szkołach ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

4. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o szczególnych osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru (kopia dokumentów potwierdzona przez szkołę za zgodność z oryginałem).

5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.

 

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z naszym doradcą zawodowym – p. Katarzyną Buszek

poprzez messenger lub e-mail: buszekk@wp.pl


Tagi: