Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Dla kandydata

Dlaczego warto wybrać II LO?

 

„Ze względu na to, że nasza szkoła stawia na wszechstronny rozwój młodego człowieka. Ważny jest każdy uczeń, a zwłaszcza jego talent, który wspieramy.
Ta filozofia pracy przyczynia się do ogromnych sukcesów naszej placówki, o czym świadczą zdobyte tytuły: „Złota tarcza” w rankingu „Perspektyw”, „Szkoła kompetencji przyszłości” w Olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”, Szkoła Sukcesów wg EWD oraz IV miejsce w województwie w rywalizacji sportowej „Licealiada”.
A także ze względu na to, że wszyscy uczniowie, którzy wybrali II LO, przystępują do matury i zdają ją na bardzo wysokim poziomie – w ubiegłym roku 100% zdawalności.
Z nami nie można się nudzić, a każdy znajdzie coś dla siebie – pracując w wolontariacie, rozwijając swoje zdolności artystyczne, sportowe, dziennikarskie, menadżerskie i naukowe.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi, które oferują niezwykle ciekawe zajęcia  z kosmetologii, kryminalistyki czy lotów szybowcowych. Uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na zagraniczne wycieczki, takie jak Targi Bożonarodzeniowew Niemczech czy do Szwajcarii do ośrodka CERN. Corocznie organizowany jest wyjazd na EUROWEEK, gdzie trwają debaty w języku angielskim z młodzieżą z całego świata. Program wychowawczy szkoły oparty jest na szeroko pojętym udziale w wolontariacie, stąd nasza obecność w wielu takich przedsięwzięciach, których ukoronowaniem jest organizacja koncertu charytatywnego “Anioły są takie ciche” dla potrzebujących z naszego regionu. Nasi uczniowie są laureatami konkursów matematycznych, geograficznych, fizycznych, historycznych, z zakresu przedsiębiorczości, dziennikarskich, a nawet filozoficznych.
Nasze motto to cytat z wiersza patrona: Nie bój się chodzenia po morzu”– każdy jest stworzony, aby osiągnąć sukces”.

mgr inż. Marta Czekaj

Dyrektor II LO

 

 

Oferta na rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021 będzie udostępniona w systemie vEdukacja Nabór w kanale Kandydat
https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Nabór do 4-letniego liceum po ósmej klasie szkoły podstawowej

 

 

Klasa politechniczna

z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki (30 miejsc)

Uczniowie tej klasy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań  m.in. poprzez uczestnictwo w  zajęciach plenerowych z astronomii oraz organizując debaty oxfordzkie.

Klasa współpracuje z Polskim Towarzystwem Astronomicznym i Politechniką Krakowską.

Absolwenci tej klasy swoją przyszłość wiążą z większością kierunków na studiach politechnicznych, takich jak np. budownictwo, architektura, informatyka, fizyka, matematyka, automatyka i robotyka.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka.

 
Klasa medyczna

z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii (30 miejsc)

Uczniowie tej klasy poszerzają swoją wiedzę m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, wykładach na uczelniach wyższych oraz pracując metodą projektu (samodzielne wybieranie doświadczeń chemicznych i prezentowanie ich uczniom szkół podstawowych).

Klasa współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rzeszowskim i Politechniką Rzeszowską.

Absolwenci tej klasy to przyszli studenci: medycyny, farmacji, fizjoterapii, AWF-u, chemii, ratownictwa medycznego, kosmetologii, ochrony środowiska, biologii, ekologii, leśnictwa, biotechnologii.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język obcy,  matematyka, biologia (lub chemia).

 

Klasa menadżerska

z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i geografii (30 miejsc)

Absolwenci tej klasy mogą wybrać dalszy etap kształcenia na kierunkach ekonomicznych i filologicznych, takich jak np. marketing i zarządzanie, stosunki międzynarodowe, filologia angielska, finanse  i bankowość, public relations, ekonomia, europeistyka, administracja.

W klasie tej realizowane są lekcje języka angielskiego z native speakerem, Business English  oraz zajęcia warsztatowe w ramach projektu FMP “Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”. Uczniowie tej klasy uczestniczą w warsztatach terenowych z geografii.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

 

Klasa dziennikarsko-prawnicza

z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii lub biologii (30 miejsc)

Uczniowie tej klasy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań  m.in. poprzez uczestnictwo w warsztatach dziennikarskich lub prawniczych, podczas praktyk w prasie, radiu i telewizji. Jest to klasa pod patronatem WSIiZ w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz PTVR. 
 
Absolwenci tej klasy swoją przyszłość wiążą z większością kierunków na studiach humanistycznych i filologicznych, takich jak np. prawo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,  polonistyka, animacja kultury, anglistyka, kulturoznawstwo, pedagogika, historia, politologia, socjologia, psychologia, filmoznawstwo, historia sztuki.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, historia lub biologia.

 

W klasie pierwszej 4-letniego liceum, niezależnie od profilu, odbywa się nauka obowiązkowo wybranego jednego przedmiotu (pod warunkiem utworzenia 30-osobowej grupy):

– filozofii

– muzyki

– plastyki

– języka łacińskiego i kultury antycznej

Przedmioty rozszerzone:

(do wyboru jeden)

1. informatyka

2. matematyka

3. WoS

4. historia muzyki

5. historia sztuki

6. filozofia

7. j. łaciński i kultura antyczna

8. j. angielski/j. niemiecki/j. hiszpański/j. rosyjski/j. francuski

 

Przedmioty uzupełniające dodatkowe:

(do wyboru dwa, zamiast dodatkowego przedmiotu rozszerzonego)

– technika pracy laboratoryjnej

– higiena

– elementy informatyki

– elementy rysunku technicznego (odręczny i AutoCAD).

 

Uczniowie mają do wyboru jeden język wiodący (angielski lub niemiecki) oraz drugi język (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski lub rosyjski).

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020-2021

Załącznik nr 1 – wybór języków, przedmiotów i nauki religii lub etyki dla absolwentów szkół podstawowych

Załącznik nr 2 – wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Załącznik nr 3 – druk odwołania dla absolwentów szkół podstawowych

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia niepełnoletniego

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 

 


Tagi: