Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Dla kandydata

Dlaczego warto wybrać II LO?

 

„Bo jest to szkoła przyjaźnie wymagająca, wszyscy absolwenci przystępują do matury, a jej zdawalność i wyniki są powyżej średniej krajowej. Bo jesteśmy wśród pięciuset najlepszych liceów w Polsce.  Dbamy, aby każdy uczeń rozwijał się wszechstronnie, dlatego każdy bierze udział w akademiach szkolnych, które przygotowują do wystąpień publicznych, prowadzimy DKF, ciekawe zajęcia sportowe, kółko teatralne, klub debatancki, rajdy. Oferujemy całą gamę zajęć do wyboru: język francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki i oczywiście angielski, rysunek techniczny z nauką obsługi programu AutoCAD, technikę pracy laboratoryjnej, higienę, język łaciński, zajęcia z Native Speakerem, rysunek przygotowujący do egzaminu na architekturę oraz naukę prowadzenia biznesu w ramach ogólnopolskiego projektu “Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, warsztaty dziennikarskie i prawnicze.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi, które oferują niezwykle ciekawe zajęcia  z kosmetologii, kryminalistyki czy lotów szybowcowych. Uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na zagraniczne wycieczki takie jak “Targi Bożonarodzeniowe” w Niemczech czy do Szwajcarii do ośrodka CERN. Corocznie organizowany jest wyjazd na EUROWEEK, gdzie trwają debaty w języku angielskim z młodzieżą całego świata. Program wychowawczy szkoły oparty jest na szeroko pojętym udziale w wolontariacie, stąd nasza obecność w wielu takich przedsięwzięciach, których ukoronowaniem jest organizacja koncertu charytatywnego “Anioły są takie ciche” dla potrzebujących z naszego regionu. Nasi uczniowie są laureatami konkursów matematycznych, geograficznych, fizycznych, historycznych, z zakresu przedsiębiorczości, dziennikarskich a nawet filozoficznych.
Nasze motto to cytat z wiersza patrona “Nie bój się chodzenia po morzu”– każdy jest stworzony, aby osiągnąć sukces.”

mgr inż. Marta Czekaj

Dyrektor II LO

 

Oferta na rok szkolny 2018/19

Uprzejmie informujemy, że oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019 będzie udostępniona w systemie vEdukacja Nabór w kanale Kandydat
https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Klasa politechniczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki

(45 miejsc)

Uczniowie tej klasy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań  m.in. poprzez uczestnictwo w  zajęciach plenerowych z astronomii oraz organizując debaty Oxfordzkie.

Klasa współpracuje z Polskim Towarzystwem Astronomicznym.
Dodatkowe przedmioty rozszerzone (do wyboru jeden): informatyka, j. angielski, WOS.

Absolwenci tej klasy swoją przyszłość wiążą z większością kierunków na studiach politechnicznych, np. budownictwo, architektura, informatyka, fizyka, matematyka, automatyka i robotyka.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka.

 
Klasa medyczna z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii

(45 miejsc)

Uczniowie tej klasy poszerzają swoją wiedzę m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, wykładach na uczelniach wyższych oraz pracując metodą projektu (samodzielne wybieranie doświadczeń chemicznych i prezentowanie ich gimnazjalistom).

Klasa współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.  
Dodatkowe przedmioty rozszerzone (do wyboru jeden): informatyka, j. angielski, matematyka, WOS.
Absolwenci tej klasy to przyszli studenci: medycyny, farmacji, fizjoterapii, AWF-u, chemii, ratownictwa medycznego, kosmetologii, ochrony środowiska, biologii, ekologii, leśnictwa, biotechnologii.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język obcy,  matematyka, biologia (lub chemia).

 

Klasa menadżerska z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i geografii

(30 miejsc)

Absolwenci tej klasy mogą wybrać dalszy etap kształcenia na kierunkach ekonomicznych i filologicznych, np. marketing i zarządzanie, stosunki międzynarodowe, filologia angielska, finanse  i bankowość, public relations, ekonomia, europeistyka, administracja.

Dodatkowe przedmioty rozszerzone (do wyboru jeden): matematyka, informatyka, WOS.

W klasie tej realizowane są lekcje języka angielskiego z Native Speakerem, Business English  oraz zajęcia warsztatowe w ramach projektu FMP “Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”. Uczniowie tej klasy uczestniczą m.in. w wyprawach Szkolnego Klubu Turystycznego. Dzięki stacji meteorologicznej  znajdującej się na terenie szkoły prowadzą badania w ramach  ogólnoświatowego projektu GLOBE.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

 

Klasa dziennikarsko-prawnicza z rozszerzonym programem nauczania języka  polskiego i historii lub biologii

(30 miejsc)

Uczniowie tej klasy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań  m.in. poprzez uczestnictwo w: warsztatach dziennikarskich lub prawniczych, podczas praktyk w prasie, radiu i telewizji. Klasa pod patronatem WSIiZ w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz PTVR. 

Dodatkowe przedmioty rozszerzone (do wyboru jeden): informatyka, j.angielski, matematyka, WOS.
 
Absolwenci tej klasy swoją przyszłość wiążą z większością kierunków na studiach humanistycznych i filologicznych, np. prawo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,  polonistyka, animacja kultury, anglistyka, kulturoznawstwo, pedagogika, historia, politologia, socjologia, psychologia, filmoznawstwo, historia sztuki.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, historia.

 

Przedmioty uzupełniające dodatkowe

(do wyboru max. dwa, zamiast dodatkowego przedmiotu rozszerzonego):

– technika pracy laboratoryjnej,

– higiena,

– elementy informatyki,

– rysunek techniczny (odręczny i AutoCAD).

 

Uczniowie mają do wyboru jeden język wiodący: angielski lub niemiecki oraz drugi język: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski lub rosyjski.

 

 

 


Tagi: