pt

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy


Informacje podstawowe
Status prawny
Przedmiot działań
Struktura organizacyjna
Dokumenty szkoły
Zasady rekrutacji
Przetargi
Jak załatwić sprawę?
Informacje finansowe
 Przetargi

Zamówienie publiczne – szczegóły

———————————————————————-

13.06.2017 r. – UNIEWAŻNIONY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy,ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, działając w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) – art. 40 ust. 1, 2 oraz art. 42 ust. 1 – ogłasza DRUGI przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sanitariatów budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sportowej 24 w Dębicy”.

Pobierz załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

 1. zał. nr 1 – oferta cenowa,
 2. zał. nr 2 – oświadczenie wykonawcy „wykluczenie”,
 3. zał. nr 3 – oświadczenie wykonawcy „spełnianie warunków”,
 4. zał. nr 4 – zobowiązanie o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów,
 5. zał. nr 5 – wykaz wykonanych prac,
 6. zał. nr 6 – wykaz personelu,
 7. zał. nr 7 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 8. zał. nr 8 – projekt umowy,
 9. zał. nr 9 – projekt budowlany i wykonawczy.

28.06.2017 – Informacje z otwarcia ofert.

24.07.2017 – Informacja o unieważnieniu postępowania.

Opublikowano: 13.06.2017 r.


21.04.2017 r. – UNIEWAŻNIONY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy,ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, działając w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) – art. 40 ust. 1, 2 oraz art. 42 ust. 1 – ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowę sanitariatów budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sportowej 24 w Dębicy”.

Pobierz załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

 1. zał. nr 1 – oferta cenowa,
 2. zał. nr 2 – oświadczenie wykonawcy „wykluczenie”,
 3. zał. nr 3 – oświadczenie wykonawcy „spełnianie warunków”,
 4. zał. nr 4 – zobowiązanie o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów,
 5. zał. nr 5 – wykaz wykonanych prac,
 6. zał. nr 6 – wykaz personelu,
 7. zał. nr 7 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 8. zał. nr 8 – projekt umowy,
 9. zał. nr 9 – projekt budowlany i wykonawczy.

 

10.05.2017 – Informacje z otwarcia ofert.

10.05.2017 – Zbiorcze zestawienie ofert.

06.06.2017 – Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowano: 21.04.2017 r.