Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

 

1 października 2020r. startujemy z projektem Erasmus+ „Visible Thinking Routines as a Tool for Enhancing Cultural Proficiency”, który będziemy realizować przez dwa lata we współpracy ze szkołami partnerskimi z Litwy (Wilno), Hiszpanii (Madryt) i Bułgarii (Wielkie Tyrnowo).

Uczniowie i nauczyciele wezmą udział w wielu działaniach skupiających się wokół zagadnień związanych z Unią Europejską jako wspólnotą różnych narodowości, kultur i tradycji.

Uczniowie będą m.in. uczestniczyli w spotkaniach online, tworzyli filmy, przeprowadzą konkurs na logo całego projektu, wezmą udział w warsztatach i debatach.

Gdy tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli, uczestnicy projektu będą mieli możliwość wyjazdu z wizytą do krajów partnerskich.

Projekt będzie w całości realizowany ze środków programu Erasmus+.


Tagi: