Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest:
II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy
ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica
tel. : 014 681 91 06
e-mail : 2lo-debica@ppe.edu.pl

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Jakub Brotoń,
tel. +48600279968,
mail: jakub@broton.pl

 

3. Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na podstawie:
• Obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego,
• zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
• umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w naszej placówce oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

 

5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowaniu, oraz w uzasadnionych prawem przypadkach usunięciu danych osobowych

 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

 

7. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.