Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Pod warunkiem wyrażenia zgody przez rodzica/prawnego opiekuna uczeń będzie mógł skorzystać z opieki stomatologicznej. W zakładce O szkole – Dokumenty należy pobrać dokument zgody na opiekę stomatologiczną, wydrukować i wypełniony przynieść do wychowawcy klasy.

Godziny przyjęć w ramach kontraktu z NFZ:

– poniedziałek: 13.30-18.00

– środa: 9.00-14.00

– czwartek: 9.00-14.30

ul. Piłsudskiego 16, 39-200 Dębica; tel. 692 749 275

Badania stomatologiczne oraz zabiegi profilaktyczne (lakierowanie) mogą od-bywać się bez obecności rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli nie wyrażono pisemnego sprzeciwu. Inne zabiegi w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. W nagłych przypadkach (ból zęba) – w obecności opiekuna faktycznego.

Z powodu epidemii nie będą prowadzone grupowe badania.

Rejestracja wyłącznie telefonicznie w godzinach pracy gabinetu. W poczekalni może znajdować się tylko 1 osoba (rodzic dziecka) posiadająca maseczkę. W gabinecie stosuje się procedury wg zaleceń Ministerstwa Zdrowia, obowiązujące podczas stanu epidemii.

W gabinecie nie stosuje się amalgamatów do wypełnień zębów u dzieci i mło-dzieży do 18. roku życia. Gabinet jest wyposażony w aparat RTG (radiowizjo-grafia).

Lucyna Brzostowska

lekarz dentysta


Tagi: