Pracownicy

Dyrekcja II LO

 • mgr inż. Marta Czekaj dyrektor

 • dr Grzegorz Zych wicedyrektor

Rada Pedagogiczna II LO - Język polski

 • Bogusława Król - Olechowska

 • Katarzyna Lamberska - Kot

 • Grzegorz Zych

 • Agnieszka Czapla

 • Magdalena Kusibab

 • Jolanta Sroczyńska

 • Izabela Ceglarz

Język łaciński i kultura antyczna

 • Lidia Matłok

Wiedza o społeczeństwie

 • Mariusz Wiech

 • Bogumił Skrętkowski

 • Iwona Stasiowska

Historia

 • Mariusz Wiech

 • Bogumił Skrętkowski

 • Stanisława Wrona

Matematyka

 • Lucyna Prażak

 • Marta Hyjek

 • Dorota Wnęk

 • Jolanta Wysowska

 • Katarzyna Kisielewska

 • Małgorzata Fornek

 • Anna Róg

Język angielski

 • Barbara Szymaszek

 • Halina Borowiec

 • Ewa Mika

 • Maria Król

 • Grażyna Bakalarska

 • Urszula Deszcz

 • Anna Winiarska

 • Jacek Ciołkosz

Język hiszpański / Język francuski / Język rosyjski

 • Marta Raś

 • Bogusław Ryba

 • Magdalena Łączak

 • Iwona Gębala

Język niemiecki

 • Grażyna Bakalarska

 • Marta Krzemień

Biologia

 • Małgorzata Ostrowska

 • Barbara Żołądek

 • Monika Kuczyńska

 • Irena Stawarz

Chemia

 • Marta Czekaj

 • Elżbieta Jarosz

 • Beata Para

 • Bożena Więch

Geografia

 • Małgorzata Czachor

 • Anna Doniec

Fizyka

 • Sławomir Surowiec

 • Wojciech Cebula

Podstawy przedsiębiorczości

 • Katarzyna Buszek

Wychowanie fizyczne

 • Damian Cudecki

 • Maciej Kita

 • Anna Bigus

 • Dorota Nowak

 • Zbigniew Żabicki

 • Marta Krzemień

Elementy informatyki i informatyka

 • Krzysztof Krzystyniak

 • Robert Zieliński

Religia / Etyka i Retoryka / Filozofia

 • ks. Mariusz Wójtowicz

 • Aleksander Sosnowski

 • Paweł Florka

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Maciej Kita

 • Zbigniew Żabicki

Muzyka

 • Marcin Pycia

Plastyka

 • Monika Czerwiec

Elementy rysunku technicznego

 • Mirosław Mazur

Pedagog

 • Marcin Dudziak

Biblioteka szkolna

 • Iwona Gębala

 • Iwona Stasiowska