Pracownicy

Dyrekcja II LO

 • mgr inż. Marta Czekaj dyrektor

 • mgr Iwona Stasiowska z-ca dyrektora

Rada Pedagogiczna II LO

 • Bogusława Król - Olechowska

 • Katarzyna Lamberska - Kot

 • Grzegorz Zych

 • Agnieszka Czapla

 • Magdalena Kusibab

Wiedza o społeczeństwie

 • Mariusz Wiech

 • Bogumił Skrętkowski

 • Iwona Stasiowska

Historia

 • Mariusz Wiech

 • Bogumił Skrętkowski

Matematyka

 • Lucyna Prażak

 • Marta Hyjek

 • Dorota Wnęk

 • Jolanta Wysowska

Język angielski

 • Barbara Szymaszek

 • Halina Borowiec

 • Ewa Mika

 • Maria Król

 • Grażyna Bakalarska

 • Urszula Deszcz

 • Anna Winiarska

Język hiszpański / Język francuski / Język rosyjski

 • Marta Raś

 • Magdalena Łączak

 • Iwona Gębala

Język niemiecki

 • Grażyna Bakalarska

 • Marta Krzemień

Biologia

 • Małgorzata Ostrowska

 • Barbara Żołądek

Chemia

 • Marta Czekaj

 • Elżbieta Jarosz

 • Beata Para

Geografia

 • Małgorzata Czachor

 • Anna Doniec

Fizyka

 • Sławomir Surowiec

Podstawy przedsiębiorczości

 • Beata Para

 • Katarzyna Buszek

Wychowanie fizyczne

 • Damian Cudecki

 • Maciej Kita

 • Anna Bigus

 • Dorota Nowak

 • Zbigniew Żabicki

Elementy informatyki i informatyka

 • Krzysztof Krzystyniak

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Maciej Kita

Religia

 • ks. Marek Bołoz

 • ks. Tomasz Garwol

Etyka

 • Paweł Florka

Biblioteka szkolna

 • Iwona Gębala