Matura

Uczniowie, którzy zdali maturę w 2018 roku na 100%

Matematyka PP

Mateusz Maciejowski
Patrycja Malinowska
Aleksander Matłok
Filip Olechowski
Katarzyna Prus
Paulina Sarama
Mikołaj Siarkowski
Michał Kudra
Aleksandra Longosz-Nicpoń
Mateusz Pieczonka
Tamara Szlachta
Sebastian Graniczkowski
Katarzyna Kozak
Kinga Wrzesień

Język angielski  PP

Julia Czerwiec
Dominik Giełbaga
Aleksander Matłok
Katarzyna Prus
Julia Wrona
Sebastian Występek
Andrzej Dudziak
Katarzyna Kądzielawa
Michał Kudra
Sara Maduzia
Karolina Mazur
Bartosz Mijal
Aleksandra Skwirut
Wiktoria Dydo
Julia Dziurgot
Mateusz Jędrusiak
Patrycja Kraj
Monika Lipińska
Aleksandra Otulska
Julia Paciora
Aleksandra Tarnopolska
Wiktor Traciak
Michał Wierzbanowski
Sebastian Graniczkowski
Maja Muskała
Paweł Szlachta
Bartłomiej Skorupa
Aleksandra Rękawek
Weronika Małek
Marcelina Misielak
Filip Musiał
Wojciech Rojek
Kinga Wrzesień

Język angielski  PR

Julia Paciora

Język niemiecki PP

Kamila Kobosz

 

Zdawalność matury w poszczególnych latach: