Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

 
Konkurs dla dzieci i młodzieży z Powiatu Dębickiego
NIEPODLEGŁOŚĆ JEST Z NAS – IX EDYCJA KONKURSU
 
I. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej, II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy, Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.
 
II. Założenia ogólne konkursu:
• kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych,
• rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
 
III. Tematy konkursowe.
Dzieci i młodzież z Powiatu Dębickiego zapraszamy do zmagań konkursowych w różnych kategoriach wiekowych. Tegorocznym motywem przewodnim konkursu uczyniliśmy słowa Józefa Piłsudskiego:
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” .
 
SZKOŁY PODSTAWOWE – KLASY I-VI
Bazując na słowach J. Piłsudskiego, namaluj jeden obiekt (jedno miejsce) z terenu naszego miasta (ewentualnie z naszego powiatu), upamiętniający przeszłość.
Technika – dowolna
Z każdej szkoły maksymalnie 5 prac.
Prace należy składać do 6 XI 2020 r. w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego , ul. Sportowa 24 (w godz. 7.00-15.00).
 
SZKOŁY PODSTAWOWE – KLASY VII-VIII
Bazując na słowach J. Piłsudskiego, zaprojektuj pocztówkę, na której znajdzie się 4-5 miejsc z terenu naszego miasta, upamiętniających przeszłość.
Technika – dowolna
Z każdej szkoły maksymalnie 5 prac.
Prace należy składać do 6 XI 2020 r. w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego , ul. Sportowa 24 (w godz. 7.00-15.00).
 
SZKOŁY ŚREDNIE
Bazując na słowach J. Piłsudskiego, zaprojektuj pocztówkę, na której znajdzie się 5-6 miejsc z terenu naszego powiatu, upamiętniających przeszłość. Do pracy dołącz własną krótką wypowiedź (do 100 słów), w której samodzielnie wyjaśnisz, w jaki sposób wybrane przez Ciebie miejsce przyczynia się do upamiętnienia przeszłości.
Technika – dowolna
Z każdej szkoły maksymalnie 5 prac. Prace należy składać do 6 XI 2020 r. w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego , ul. Sportowa 24 (w godz. 7.00-15.00).
 
IV. Kontakt:
• pytania proszę kierować pod numer tel. 504 271 607 lub e-mail kusibab@twardowski.edu.pl
 
V. Podsumowanie konkursu:
1. Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody.
2. O wynikach konkursów nagrodzeni zostaną poinformowani telefonicznie lub drogę e-mailową. Wyniki zostaną opublikowane na stronie II Liceum Ogólnokształcącego oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. Nagrody dostarczymy pocztą.
 
Regulamin i karta zgłoszenia: Regulamin-karta-zgłoszenia.pdf

Tagi: