Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Mamy przyjemność poinformować, że tegoroczna absolwentka II LO w Dębicy, Kinga Dębska, została wytypowana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na kandydatkę do tytułu laureata Ogólnopolskiego Konkursu Matura na 100 procent, organizowanego przez Fundację Zawsze Warto i Centralną Komisję Egzaminacyjną. Kinga znalazła się w gronie 31 finalistów wskazanych przez OKE w Krakowie.
Kandydaci do tytułu laureata są wyłaniani spośród absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy w danym roku szkolnym po raz pierwszy zdawali egzamin maturalny, przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych oraz do co najmniej dwóch egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym i co najważniejsze – z każdego egzaminu maturalnego uzyskali wynik co najmniej 90%, a co najmniej z jednego egzaminu uzyskali wynik 100%.
Kinga może pochwalić się tym, że uzyskała 100-procentowe wyniki z egzaminów z języka angielskiego na poziomie podstawowym i matematyki na poziomie podstawowym. Bardzo wysokie wyniki uzyskała także z egzaminów z matematyki na poziomie rozszerzonym (98%), języka polskiego na poziomie podstawowym (90%) i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (90%).
Serdecznie gratulujemy!

 
 
 
 

Tagi: