Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Biblioteka II LO w Dębicy zaprasza uczniów do wzięcia udziału w szkolnym konkursie bibliotecznym pod hasłem W świecie książek.

 

Regulamin konkursu bibliotecznego

W świecie książek

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy.
 2. Organizacja konkursu wiąże się z przystąpieniem naszej szkoły do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 3. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży licealnej
 • pobudzanie wyobraźni literackiej uczniów
 • kształtowanie dziennikarskich pasji młodzieży
 • rozwijanie artystycznych zainteresowań uczniów.
 1. Konkurs jest skierowany do uczniów naszej szkoły. Zgodnie z ideą Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy każdą klasę. Przedstawiciele poszczególnych oddziałów klasowych powinni wybrać co najmniej jedną z poniższych kategorii:
 • „Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranego utworu
 • „Szkolny Mistrz Recenzji” – konkurs dziennikarski na napisanie recenzji ulubionej książki
 • „Mistrz ilustracji książkowej” – konkurs plastyczny na ilustrację okładki do wybranej książki (w tej kategorii dopuszczalne jest wykonanie pracy przez kilka osób)
 • „Mistrz fotografii” – konkurs na wykonanie fotografii – okładki wybranej pozycji literackiej.
 1. Prace konkursowe opatrzone podpisem autora (lub autorów – w przypadku konkursu plastycznego) i symbolem oddziału klasowego należy składać w bibliotece szkolnej w nieprzekraczalnym terminie 27 października 2017 r. (piątek).
 2. Do oceny prac zostanie powołane jury konkursu w składzie zaproponowanym przez organizatorów.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
 4. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy.

Tagi: