Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Uprzejmie prosimy uczniów klas I i II, aby do dnia 3 lipca odebrali swoje rzeczy pozostawione w szatni. Po tym terminie przedmioty te zostaną poddane utylizacji i nie będzie możliwości ich odzyskania!


Tagi: