Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

L.p Rodzaj imprezy Data
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3.09.2018 9:00
2. Konferencja Rady Pedagogicznej 13.09.2018 16:00
3. Spotkanie z rodzicami/szkolenie maturalne 13.09.2018 17:00
4. Dzień Patrona Szkoły /Dzień Absolwenta 21.09.2018 10:45
5. Ognisko integracyjne klas pierwszych 27.09.2018 10:45
6. Salon Maturzystów Rzeszów, Kraków wrzesień 2018
7. Konferencja Rady Pedagogicznej 04.10.2018 16:00
8. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 15.10.2018 10:45
9. Próbny egzamin maturalny dla klas trzecich wg harmonogramu Operonu
10. Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości 09.11.2018 10:45
11. Konferencja Rady Pedagogicznej 22.11.2018 16:00
12. Spotkanie z rodzicami 29.11.2018 17:00
13. Mikołajki szkolne 06.12.2018
14. Dzień otwartej szkoły dla rodziców 13.12.2018 16:00-18:00
15. Opłatek szkolny 21.12.2018 9:40
16. Przerwa świąteczna 23 - 31.12.2018
17. Klasyfikacja semestralna 07.01.2019
18. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej 10.01.2019 16:00
19. Spotkanie z rodzicami 17.01.2019 17:00
20. Koncert charytatywny "Anioły są takie ciche ..." luty 2019
21. Ferie zimowe 11.02-24.02.2019
22. Probny egzamin maturalny dla klas trzecich luty/marzec 2019
23. Dzień Żołnierzy Wyklętych 28.02.2019 10:45
24. Poinformowanie rodziców o przewidywanych niedostatecznych, nagannych i nieodpowiednich ocenach końcoworocznych dla klas maturalnych 22.03.2019
25. Dzień otwartej szkoły 28.03.2019 16:00 - 18:00
26. Wiosenna przerwa świąteczna 18-23.04.2019
27. Dzień Otwartej Szkoły dla Gimnazjalistów 06.04.2019
28. Klasyfikacja klas maturalnych 17.04.2019
29. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej 24.04.2019 16:00
30. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych i pożegnanie maturzystów 25.04.2019 12:00
31. Wyjazd maturzystów do Częstochowy 26.04.2019
32. Przerwa majowa 01-03.05.2019
33. Matura – j.poski 6.05.2019
34. Matura – matematyka 7.05.2019
35. Matura - j.angielski 8.05.2019
36. Poinformowanie rodziców o przewidywanych niedostatecznych, nagannych i nieodpowiednich ocenach końcoworocznych 17.05.2019
37. Konferencja Rady Pedagogicznej 23.05.2019 16:00
38. Dzień otwartej szkoły dla rodziców 23.05.2019 17:00-19:00
39. Badanie wyników nauczania z j. polskiego, matematyki i j. obcego w klasach pierwszych 27-29.05.2019
40. Próbny egzamin maturalny z j. polskiego, matematyki i j. obcego w klasach drugich 27-29.05.2019
41. Klasyfikacja klas drugich i pierwszych 14.06.2019
42. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej 17.06.2019 16:00
43. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych 19.06.2019
44. Boże Ciało 20.06.2019
45. Zakończenie roku szkolnego 21.06.2019 9:00
46. Dodatkowe dni wolne 02.11.2018, 02.01.2019, 02.05.2019, 06-08.2019, 19.06.2019