Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

16 marca w Bochni odbył się półfinał I Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbruck”. Agnieszka recytowała fragment prozy Urszuli Wińskiej „Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbruck” oraz wiersz Danuty Brzosko – Mędryk z tomiku” Mury w Ravensbruck” („To my, ten las pasiaków…”). Agnieszka zajęła II miejsce przechodząc tym samym do finału, który odbędzie  się 29 kwietnia w Rudzie Śląskiej. Patronat nad konkursem sprawują Maria Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stanisław Faber, Śląski Kurator Oświaty.


Tagi: