Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Rodzice, Niezastąpieni Pracownicy Obsługi i Administracji oraz Wy, Nasi Niezwykli Uczniowie!!!
 
W związku ze zbliżającym się świętem, Dniem Edukacji Narodowej, pragnę serdecznie podziękować wszystkim za wspaniałą pracę i życzyć niegasnącego uśmiechu każdego dnia.
 
Pragnę przekazać wyrazy uznania Paniom Lucynie Prażak, Barbarze Żołądek i Małgorzacie Czachor, które zostały wyróżnione Nagrodą Starosty Powiatu Dębickiego.
 
Bardzo jest mi miło, że mogłam docenić pracę trzynaściorga nauczycieli i przyznać Nagrodę Dyrektora Szkoły: Pani Katarzynie Buszek, Pani Iwonie Gębali, Pani Marcie Hyjek, Pani Katarzynie Kisielewskiej, Pani Marii Król, Pani Monice Kuczyńskiej, Pani Magdalenie Kusibab, Pani Katarzynie Lamberskiej- Kot, Pani Ewie Mice, Pani Dorocie Nowak, Pani Małgorzacie Ostrowskiej, Pani Jolancie Wysowskiej i Panu Bogumiłowi Skrętkowskiemu.
 
Serdecznie dziękuję za zaangażowanie w kształcenie i rozwijanie talentów naszej młodzieży.
 
O tym, że jest to mistrzowski poziom pracy, świadczą wysokie miejsca w rankingach Perspektyw, „Newsweeka”, Olimpiady Zwolnieni z Teorii, ogólnopolskiego konkursu na miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, wysokie miejsca w rywalizacji sportowej i debatach oxfordzkich, a także w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 
Pragnę podkreślić, że byłoby ogromną niewdzięcznością, gdybym nie podziękowała za niezwykły wkład pracy wszystkim nauczycielom, bo te sukcesy nie są dziełem pojedynczych osób, ale całej wspaniale współpracującej drużyny.
O tym, że jest to praca zespołowa, świadczy otrzymanie prestiżowej Nagrody „Złoty Prym” w konkursie organizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 
Serdecznie dziękuję pracownikom administracji i obsługi, którzy niezwykle ofiarnie starają się pracować w tych trudnych czasach, a to, że do tej pory bezpiecznie prowadzimy zajęcia, jest w dużej mierze ich zasługą. Nagrodą Dyrektora szkoły zostali wyróżnieni:
Pani Barbara Krówczyk, Pani Ewa Kłusek, Pani Kinga Świstak, Pani Elżbieta Socha, Pani Maria Mróz, Pani Dorota Oleś i Pan Krzysztof Bielecki.
 
Bardzo ważni, a właściwie najważniejsi, są uczniowie – bez nich szkoła by nie istniała, a my nie bylibyśmy potrzebni. Dlatego jest mi niezwykle miło poinformować, że za szczególne osiągnięcia Stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostali: Wiktoria Prokop z klasy IIID i Maciej Mikołajczak z klasy IIAp.
 
Jednocześnie serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę w tak wielu dziedzinach. To bardzo inspirujące i przynoszące ogromną radość być dyrektorem czy nauczycielem tak nieprzeciętnej i utalentowanej młodzieży.
Wyrazy uznania kieruję do Rodziców naszych uczniów za współpracę i wspieranie nas przy organizacji zajęć, opracowywaniu programu wychowawczego, organizacji wycieczek i imprez szkolnych, angażowaniu się w sprawy remontu i wyposażenia szkoły.
Szczególnie pragnę podziękować Panu Tomaszowi Jaroszowi, Paniom Elżbiecie Cichoń i Marcie Zarzeczny, którzy niezwykle ofiarnie i z ogromnym zaangażowaniem reprezentują rodziców.
 
Życzę wszystkim tej mądrości płynącej z obserwacji, ponieważ nikt z nas nie przeżył tak trudnych chwil jak obecne. Dookoła nas pandemia i dlatego musimy dbać o siebie nawzajem, walczyć o dobry nastrój każdego, być przyjaznym i z uśmiechem witać każdy nadchodzący dzień.
 
Taki dobrostan, odpowiednie odżywianie, dbanie o kondycję fizyczną i stosowanie reżimu sanitarnego są najlepszą bronią w walce z wirusami, dlatego bądźmy dla siebie i innych dobrzy.
 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę również, aby „nauczanie zdalne” było od nas daleko.
Marta Czekaj
Dyrektor II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy
 
 
 
 
 

Tagi: