Zajęcia dodatkowe i fakultety

Zajęcia dodatkowe – rok szkolny 2019/2020

Nazwisko i imię

nauczyciela

Nazwa i typ zajęć dodatkowych

(poprawkowe, wyrównawcze, kółko, fakultet itp.)

Termin i sala

Bakalarska Grażyna Kółko z języka niemieckiego dla uczniów uzdolnionych środa, 8:00, sala 101
Borowiec Halina Kółko z języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych piątek, 14:05-14:50, sala 205
Buszek Katarzyna Koło Przedsiębiorczości – zgodnie z terminarzem konkursów i olimpiady przedmiotowej

– poprawa sprawdzianów i kartkówek po wcześniejszym ustaleniu z klasą/uczniem

Cudecki Damian Koszykówka dziewcząt

 

poniedziałek, 14:00-15:00

środa, 14:00-15:00

Czachor Małgorzata Zajęcia poprawkowe poniedziałek, 7:10, sala 118
Kółko geograficzne, przygotowujące do olimpiad czwartek, 8:50, sala 118
Czapla Agnieszka Kółko przygotowujące do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (klasa IIC) środa, 8:00-8:45, sala 201
Próbna matura ustna z języka

polskiego

wg harmonogramu
Czekaj Marta Konsultacje z chemii

 

– poniedziałek – 12:25-13:10, sala 6

– wtorek – 8:00-8:45, sala 6

Deszcz Urszula Konsultacje z języka angielskiego dla zainteresowanych uczniów czwartek, 13:15-14:00, sala 105
Dudziak Marcin Dyskusyjny Klub Filmowy piątek, 14:00-17:00, sala kinowa
Wolontariat wtorek, 10:25-10:45, sala 215
Koło fotograficzne termin dostosowany do potrzeb uczniów

 

Fornek Małgorzata Kółko matematyczne –

poszerzające zainteresowania uczniów

wtorek, 14:50, sala 216

 

Zajęcia poprawkowe

z matematyki

 

termin dostosowany do potrzeb uczniów
Hyjek Marta Koło matematyczne dla klasy IAg środa, 13:15, sala 214
Koło matematyczne dla klasy IIIC wtorek, 13:10, sala 214
Koło matematyczne dla klas IBg i IEp termin dostosowany do potrzeb uczniów
Jarosz Elżbieta Koło chemiczne (przygotowanie do konkursów i poprawa sprawdzianów) środa, 14:05, sala 206
Kisielewska

Katarzyna

Konsultacje przedmaturalne dla klasy IIIB czwartek, 14:05, sala 213
Kółko matematyczne dla klasy IIC  środa, 8:00, sala 213
Król Maria Zajęcia poprawkowe z języka angielskiego piątek, 14:05-14:50, sala 107
Król-Olechowska

Bogusława

Fakultet do matury z języka polskiego dla klasy IIIC czwartek, 13:15-14:00, sala 114
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego wg potrzeb uczniów
Próbna matura ustna z języka polskiego wg harmonogramu
Krzemień Marta Konsultacje z języka niemieckiego (bieżące problemy np. poprawa sprawdzianów i kartkówek, objaśnianie tematów; dodatkowa praca uczniów np. przygotowanie do konkursów środa, 13:15-14:00, sala 202
Kuczyńska Monika Kółko biologiczne dla maturzystów czwartek, 8:00, sala 111
Kółko dla zainteresowanych olimpiadą biologiczną poniedziałek, 7:10, sala 111
Kusibab Magdalena Fakultet rozszerzony z języka polskiego środa, 13:10, sala 211
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy IIIA czwartek, 8:50, sala 211
Próbna matura ustna z języka polskiego piątek, 12:25-14:00

 

Lamberska-Kot

Katarzyna

Kółko teatralne piątek, od 14:05, sala 115
Próbna matura ustna z języka polskiego wg harmonogramu
Łączak Magdalena Zajęcia poprawkowe z języka francuskiego czwartek, 14:05-14:50, sala 205
Zajęcia indywidualne z języka francuskiego z uzdolnioną uczennicą poniedziałek, 12:25, biblioteka
Mika Ewa Próbna matura ustna dla grup z rozszerzonym językiem angielskim terminy ustalane indywidualnie
Nowak Dorota Siatkówka dziewcząt piątek, 14:00-15:30
Siatkówka chłopców czwartek, 14:00-15:30
Ostrowska Małgorzata Fakultet z biologii dla maturzystów wtorek, 13:15, sala 206

i czwartek, 14:05, sala 206

 

Klub Mediatorów Rówieśniczych czwartek, 14:50, sala 206
Prażak Lucyna Kółko matematyczne dla klasy IAp/IIIA wtorek, 13:15, sala 116 (co dwa tygodnie dla danej klasy – wymiennie)
Kółko matematyczne dla klasy IIIEb wtorek, 7:10, sala 116

 

Kółko matematyczne dla grupy rozszerzonej IIIBDE środa, 13:15, sala 116
Raś Marta Fakultet maturalny z języka hiszpańskiego i zajęcia poprawkowe czwartek, 14:55-15:40, sala 10
Ryba Bogusław Zajęcia poprawkowe z języka hiszpańskiego wtorek, 7:10-7:55
Skrętkowski Bogumił Szkolny Klub Debatancki

 

czwartek, 14:00, s. 215
Sroczyńska Jolanta Konsultacje przedmiotowe

z języka polskiego

poniedziałek, 14:00, sala 106
Stasiowska Iwona Kółko Zwolnieni z Teorii       wtorek i czwartek, 13:15,

biblioteka szkolna

Fakultet z WoS-u czwartek, 7:10, biblioteka
Surowiec Sławomir Kółko fizyczne i zajęcia poprawkowe czwartek, 7:10-8:00 i 14:05-14:50, sala 103
Szymaszek Barbara Fakultet z języka angielskiego dla maturzystów wtorek, 13:15, sala 102
Język angielski dla zaawansowanych czwartek, 14:00, sala 102

 

 

Wiech Mariusz Kółko historyczne środa, 14:05-14:50

piątek, 13:15-14:00

Zajęcia wyrównawcze czwartek, 14:05-14:50
Kółko Zwolnieni z Teorii wtorek, 14:05-14:50
Więch Bożena Fakultet z chemii dla klasy IIIB piątek, 14:05-14:50, sala 206
Zajęcia poprawkowo-wyrównawcze z chemii dla klas pierwszych i drugich termin dostosowany do potrzeb uczniów
Winiarska Anna Zajęcia poprawkowe z języka angielskiego termin ustalany indywidualnie
Wysowska Jolanta Fakultet z matematyki dla klasy IIIC wtorek, 8:00-8:45, sala 216
Fakultet z matematyki dla klasy IIID środa, 13:15-14:00, sala 216
Fakultet z matematyki dla klasy IIIE czwartek, 8:00-8:45, sala 216
Zych Grzegorz Zajęcia poprawkowo-wyrównawcze z języka polskiego dla klas IDbg i IIID piątek, 7:10-7:55, sala 201
Fakultet rozszerzony z języka polskiego środa, 14:05-14:50, sala 201
Próbna matura ustna z języka polskiego wg harmonogramu
Żabicki Zbigniew Drużyna strzelecka piątek, 14:00-15:00 (zbiórki w szkole lub w KANIE)