Klasy i wychowawcy

Klasa Wychowawca Wychowawca wspomagający
1A Lucyna Prażak Krzysztof Krzystyniak
1B Katarzyna Lamberska-Kot Marta Raś
1C Katarzyna Buszek Ewa Mika
1D Beata Para Grzegorz Zych
1E Magdalena Kusibab Małgorzata Ostrowska
2A Sławomir Surowiec Maciej Kita
2B Agnieszka Czapla Urszula Deszcz
2C Małgorzata Czachor Bogumił Skrętkowski
2D Dorota Nowak Jolanta Wysowska
2E Marta Hyjek Marta Krzemień
3A Anna Bigus Maria Król
3B Damian Cudecki Barbara Żołądek
3C Dorota Wnęk Grażyna Bakalarska
3D Barbara Szymaszek Mariusz Wiech
3E Elżbieta Jarosz Magdalena Łączak