Biblioteka

Tutaj możesz skorzystać z naszej bazy lektur : )

 

 

Biblioteka powstała wraz z rozpoczęciem działalności liceum, tj. 1 września 2006 r. i ciągle się rozwija. Znajduje się na parterze szkoły, naprzeciwko gabinetu dyrekcji. Obecnie w bibliotece zgromadzonych jest ponad 3000 książek, broszur, dokumentów filmowych, dźwiękowych i czasopism przydatnych w codziennej praktyce szkolnej. Można tu wypożyczyć nie tylko lektury szkolne, ale i podręczniki, książki popularnonaukowe, literaturę piękną spoza kanonu lektur oraz słowniki. Księgozbiór biblioteki na bieżąco jest wzbogaca

ny o nowe nabytki, zgodnie z czytelniczymi preferencjami. Nasza biblioteka jest nie tylko wypożyczalnią książek, ale również czytelnią, gdzie młodzież chętnie spędza przerwy, gawędząc i korzystając z Internetu. Często odbywają się tutaj zajęcia pozalekcyjne. W bibliotece znajduje się także Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej – stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz punkt ksero.

 

 


GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

                        Poniedziałek: 7:00 – 15:00

                        Wtorek: 7:00 – 15:00

                        Środa: 7:00 – 15:00

                        Czwartek: 7:00 – 15:00

                        Piątek: 7:00 – 14:30

 


Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie nt. twórczości księdza Jana Twardowskiego.

 

Regulamin szkolnego konkursu „Dojrzewanie do radości”

 

 1. Celem konkursu „Dojrzewanie do radości” jest popularyzacja postaci i twórczości księdza Jana Twardowskiego.
 2. Organizatorem konkursu jest biblioteka II Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Twardowskiego w Dębicy.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie liceum.
 4. Konkurs składa się z dwóch części: część pierwsza adresowana jest do zespołów klasowych, część druga ma charakter indywidualny.
 5. Zadaniem konkursowym części pierwszej jest wykonanie w swojej klasie przez każdy zespół klasowy gazetki ściennej poświęconej patronowi szkoły .
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 17 września 2019 roku o godzinie 10.25, a wykonanie oceniać będzie komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 7. Zwycięska klasa otrzyma czek  o wartości  100 złotych .
 8. Część druga konkursu skierowana jest do każdego ucznia i polega na wykonaniu dowolną techniką portretu lub karykatury Jana Twardowskiego (format A4 lub większy).
 9. Prace konkursowe należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 20 września 2019 roku.
 10. Każdą pracę należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem autora oraz klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych autora (do pobrania ze strony szkoły w zakładce : Biblioteka).
 11. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają bony upominkowe do Empiku o wartości 50 złotych każdy.
 12. Po zakończeniu konkursu prace plastyczne stają się własnością organizatora konkursu.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu


Dzięki uprzejmości Julii Bażeli można korzystać z przygotowanej przez nią bazy lektur w formacie pdf.