Ubezpieczenie

Program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

 

Opcja ubezpieczenia INTER RISK 2 - EDU Plus
Suma ubezpieczenia 15000zł
Składka 42zł/rok
Przedstawiciel LUCYNA Biuro ubezpieczeń tel. 14 670 21 89