Ubezpieczenie

Program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020

 

 

*OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia – dostępne w sekretariacie szkoły

 

Opcja ubezpieczenia INTER RISK 2 - EDU Plus
Suma ubezpieczenia 15000zł
Składka 42zł/rok
Przedstawiciel LUCYNA Biuro ubezpieczeń tel. 14 670 21 89