Ubezpieczenie

Opcja ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
000 zł
Rozszerzenie zakresu wybranej wyżej opcji ubezpieczenia o opcje dodatkowe Suma ubezpieczenia
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 000 zł
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 000 zł
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 000 zł
Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 000 zł
Łączna składka za osobę 0 zł