Ubezpieczenie

Opcja ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
INTER RISK 2 14000zł
Rozszerzenie zakresu wybranej wyżej opcji ubezpieczenia o opcje dodatkowe Świadczenia
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1% SU za każdy dzień (świadczenie od trzeciego dnia pobytu) 4000zł
Śmierć ubezpieczonego Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i dar mózgu) 100% SU
Śmierć rodzica ubezpieczonego, śmierć obojga rodziców Jednorazowo 10% SU (w wyniku nieszczęśliwego wypadku)
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1% SU za każdy dzień (świadczenie od trzeciego dnia pobytu) 4000zł
Poważne zachorowanie-nowotwór złośliwy, paraliż , niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy , słuchu, wzroku , anemia plastyczna, stwardnienie rozsiane 100% SU, 2000zł
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku w zależności od stopnia poparzenia, II stopień-10%SU, III stopień-30%SU, IV stopień-50%SU 5000zł
Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz pokąsanie przez owady – jednorazowe świadczenie (związane z pobytem w szpitalu) Do 10% SU, 5000zł
Łączna składka za osobę 40zł