Rada rodziców 2016/2017

Klasa Imię i nazwisko
1A Jacek Więcek
Ewa Gołębiewska
Małgorzata Pacanowska
1B Barbara Piękoś
Agnieszka Piecuch-Kamaj
Elżbieta Kania
Elżbieta Puta
1C Joanna Nowakowska- przewodnicząca RR
Anna Waśko
Grzegorz Stanok
1D Sławomir Słyś
Ewa Dobrowolska- zastępca RR
Ewa Mikoś-Cieśla
1E Magdalena Duszkiewicz
Mirosław Małozięć
Joanna Nowakowska
2A Maria Sowińska
Agnieszka Wrona
Dariusz Giełbaga
2B Bożena Wiercioch
Magdalena Przebięda
Mariusz Skóra
2C Beata Lipińska- zastępca RR
Artur Tarnopolski
Beata Wiech
2D Liliana Domagała
Renata Szlachta
Renata Jarosz
2E Marta Gąsiorek
Katarzyna Żurek
Alfreda Misielak
3A Agnieszka Miazga
Bożena Kozak
3B Edyta Deszcz
Beata Dziurgot
3C Agnieszka Kwolek
Barbara Pociask
Marta Wrona
3D Grzegorz Kusza
Aleksandra Terlecka-Cioś
3E Alina Zachara
Renata Osocha
Bernadetta Kulas

Konto Rady Rodziców

PBS o/Dębica 84 8642 1139 2013 3914 3765 0001