Dla kandydata

Dlaczego warto wybrać II LO?

 

„Bo jest to szkoła przyjaźnie wymagająca, wszyscy absolwenci przystępują do matury, a jej zdawalność i wyniki są powyżej średniej krajowej. Bo jesteśmy wśród pięciuset najlepszych liceów w Polsce.  Dbamy, aby każdy uczeń rozwijał się wszechstronnie, dlatego każdy bierze udział w akademiach szkolnych, które przygotowują do wystąpień publicznych, prowadzimy DKF, ciekawe zajęcia sportowe, kółko teatralne, klub debatancki, rajdy. Oferujemy całą gamę zajęć do wyboru: język francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki i oczywiście angielski, rysunek techniczny z nauką obsługi programu AutoCAD, technikę pracy laboratoryjnej, higienę, język łaciński, zajęcia z Native Speakerem, rysunek przygotowujący do egzaminu na architekturę oraz naukę prowadzenia biznesu w ramach ogólnopolskiego projektu “Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, warsztaty dziennikarskie i prawnicze.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi, które oferują niezwykle ciekawe zajęcia  z kosmetologii, kryminalistyki czy lotów szybowcowych. Uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na zagraniczne wycieczki takie jak “Targi Bożonarodzeniowe” w Niemczech czy do Szwajcarii do ośrodka CERN. Corocznie organizowany jest wyjazd na EUROWEEK, gdzie trwają debaty w języku angielskim z młodzieżą całego świata. Program wychowawczy szkoły oparty jest na szeroko pojętym udziale w wolontariacie, stąd nasza obecność w wielu takich przedsięwzięciach, których ukoronowaniem jest organizacja koncertu charytatywnego “Anioły są takie ciche” dla potrzebujących z naszego regionu. Nasi uczniowie są laureatami konkursów matematycznych, geograficznych, fizycznych, historycznych, z zakresu przedsiębiorczości, dziennikarskich a nawet filozoficznych.
Nasze motto to cytat z wiersza patrona “Nie bój się chodzenia po morzu”– każdy jest stworzony, aby osiągnąć sukces.”

mgr inż. Marta Czekaj

Dyrektor II LO


 

Oferta na rok szkolny 2019/20

Uprzejmie informujemy, że oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 będzie udostępniona w systemie vEdukacja Nabór w kanale Kandydat
https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Nabór do 3-letniego liceum po gimnazjum

Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjów

Nabór do 4-letniego liceum po ósmej klasie szkoły podstawowej

Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych

Każdy profil to 30 miejsc po gimnazjum i 30 miejsc po ósmej klasie szkoły podstawowej

 

Klasa matematyczno-fizyczna

z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki (30/30 miejsc)

Uczniowie tej klasy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań  m.in. poprzez uczestnictwo w  zajęciach plenerowych z astronomii oraz organizując debaty oxfordzkie.

Klasa współpracuje z Polskim Towarzystwem Astronomicznym.
Dodatkowe przedmioty rozszerzone (do wyboru jeden): informatyka, j. angielski, WoS.

Absolwenci tej klasy swoją przyszłość wiążą z większością kierunków na studiach politechnicznych, np. budownictwo, architektura, informatyka, fizyka, matematyka, automatyka i robotyka.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka.

 
Klasa biologiczno-chemiczna

z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii (30/30 miejsc)

Uczniowie tej klasy poszerzają swoją wiedzę m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, wykładach na uczelniach wyższych oraz pracując metodą projektu (samodzielne wybieranie doświadczeń chemicznych i prezentowanie ich gimnazjalistom).

Klasa współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Rzeszowskim.  
Dodatkowe przedmioty rozszerzone (do wyboru jeden): informatyka, j. angielski, matematyka, WoS.
Absolwenci tej klasy to przyszli studenci: medycyny, farmacji, fizjoterapii, AWF-u, chemii, ratownictwa medycznego, kosmetologii, ochrony środowiska, biologii, ekologii, leśnictwa, biotechnologii.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język obcy,  matematyka, biologia (lub chemia).

 

Klasa menadżerska

z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i geografii (30/30 miejsc)

Absolwenci tej klasy mogą wybrać dalszy etap kształcenia na kierunkach ekonomicznych i filologicznych, np. marketing i zarządzanie, stosunki międzynarodowe, filologia angielska, finanse  i bankowość, public relations, ekonomia, europeistyka, administracja.

Dodatkowe przedmioty rozszerzone (do wyboru jeden): matematyka, informatyka, WoS.

W klasie tej realizowane są lekcje języka angielskiego z native speakerem, Business English  oraz zajęcia warsztatowe w ramach projektu FMP “Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”. Uczniowie tej klasy uczestniczą warsztatach terenowych z geografii.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

 

Klasa dziennikarsko-prawnicza

z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii lub biologii (30/30 miejsc)

Uczniowie tej klasy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań  m.in. poprzez uczestnictwo w: warsztatach dziennikarskich lub prawniczych, podczas praktyk w prasie, radiu i telewizji. Klasa pod patronatem WSIiZ w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz PTVR. 

Dodatkowe przedmioty rozszerzone (do wyboru jeden): informatyka, j.angielski, matematyka, WoS.
 
Absolwenci tej klasy swoją przyszłość wiążą z większością kierunków na studiach humanistycznych i filologicznych, np. prawo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,  polonistyka, animacja kultury, anglistyka, kulturoznawstwo, pedagogika, historia, politologia, socjologia, psychologia, filmoznawstwo, historia sztuki.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, historia.

 

 

W pierwszej klasie 4-letniego liceum nauka obowiązkowo wybranego jednego przedmiotu: filozofii, muzyki lub plastyki (pod warunkiem utworzenia 30 –osobowej grupy)

 

Przedmioty uzupełniające dodatkowe:

(do wyboru dwa, zamiast dodatkowego przedmiotu rozszerzonego)

– technika pracy laboratoryjnej,

– higiena,

– elementy informatyki,

– rysunek techniczny (odręczny i AutoCAD).

 

Uczniowie mają do wyboru jeden język wiodący: angielski lub niemiecki oraz drugi język: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski lub rosyjski.

 

 Dokumenty do pobrania

Druk odwołania dla absolwentów gimnazjów            

Druk odwołania dla absolwentów szkół podstawowych

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia niepełnoletniego

Wybór języków i nauki religii/etyki dla absolwentów gimnazjów

Wybór języków, przedmiotów i nauki religii/etyki dla absolwentów szkół podstawowych