WAŻNE INFORMACJE

ZASTĘPSTWA   PODZIAŁ GODZIN   PODRĘCZNIKI   KALENDARZ   DOKUMENTY   OGŁOSZENIA  KONKURSY  


ZASTĘPSTWA

Prosimy o odświeżenie strony - klawisz F5

Lekcje liczymy od 8.00 

Data Klasa Godzina Przedmiot Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący Sala
28.11 1b 3
8
wok
biologia
K. Lamberska-Kot
M. Ostrowska
M.Łączak- godz.wych
Klasa idzie do domu po lekcji 7
115
28.11 2c 4 j.polski K. Lamberska-Kot B. Król-Olechowska- całość j.polski 114
28.11 1e 5 j.polski K. Lamberska-Kot M. Czekaj-chemia 115
28.11 1f 6 wok K. Lamberska-Kot M. Czekaj-chemia 115
28.11 1e 7 godz.wych K. Lamberska-Kot Klasa idzie do domu po lekcji 6,
grupa 1A10 czeka na lekcję
 
28.11 1d 3
8
biologia
wok
M. Ostrowska
K. Lamberska-Kot
I.Stasiowska- wos
M. Czachor- geografia
111
115
28.11 2d 5,6 j.polski G. Zych K.Krzystyniak- matematyka 201
28.11 2c 6 przyroda B. Para M. Wiech - całość 203
28.11 1c 6 matematyka J. Wysowska I.Stasiowska - wos 216

Zastępstwa archiwalne
 


DO GÓRY