WAŻNE INFORMACJE

ZASTĘPSTWA   PODZIAŁ GODZIN   PODRĘCZNIKI   KALENDARZ   DOKUMENTY   OGŁOSZENIA  KONKURSY


ZASTĘPSTWA

Proszę odświeżyć stronę klawiszem F5.

Lekcje liczymy od 8.00

Data Klasa Godzina Przedmiot Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący Sala

ZASTĘPSTWA ARCHIWALNE
 


DO GÓRY