WAŻNE INFORMACJE

ZASTĘPSTWA   PODZIAŁ GODZIN   PODRĘCZNIKI   KALENDARZ   DOKUMENTY   OGŁOSZENIA  KONKURSY  


ZASTĘPSTWA

Prosimy o odświeżenie strony - klawisz F5

Lekcje liczymy od 8.00 

O godzinie 8.45 wszystkie klasy wychodzą do DK Mors na uroczystość szkolną,
następnie wracają na lekcje, a opłatki klasowe zaczynają się o godzinie 12.25

Data

Klasa

Godzina

Przedmiot

Nauczyciel nieobecny

Nauczyciel zastępujący

Sala

18.12

2e

1

historia

Mariusz Wiech

M. Dudziak- pżr

215

18.12

1c

3

wos

Mariusz Wiech

M. Dudziak- pżr

215

18.12

2d

4

historia

Mariusz Wiech

M. Dudziak- pżr

215

18.12

1b

4
5

matematyka
wos

M. Stasiowska
Mariusz Wiech

B. Skrętkowski-wos

M.Łączak- godz.wych

212
215

18.12

2b

1

religia

M. Florek

Klasa przychodzi na 8.50 na akademię
z wyjątkiem osób z grupy niemieckiej

18.12

3b

3

religia

M. Florek

M.Ostrowska- biologia

213 

18.12

2e

4

religia

M. Florek

K.Buszek- zajęcia

213

18.12

3e

5

religia

M. Florek

A.Winiarska- godz.wych

213

Zastępstwa archiwalne
 


DO GÓRY