WAŻNE INFORMACJE

ZASTĘPSTWA   PODZIAŁ GODZIN   PODRĘCZNIKI   KALENDARZ   DOKUMENTY   OGŁOSZENIA  KONKURSY  


ZASTĘPSTWA

Prosimy o odświeżenie strony - klawisz F5

Lekcje liczymy od 8.00 

 
Klasa IIIC wyjeżdża na zieloną szkołę pod opieką p. J. Wysowskiej i p. M. Król
Klasa IF wyjeżdża na wycieczkę do Rzeszowa pod opieką p. B. Pary i p. R. Pawlukiewicz
P.K. Buszek, p. M. Łączak i p. E. Janasiewicz wyjeżdżają na ogólnoszkolną wycieczkę do Warszawy
- uczniowie z klasy IC którzy nie jadą do Warszawy dołączają do klasy IE według podziału godzin

O godzinie 10.00 p. M. Ostrowska wychodzi na wystawę do Liceum nr 1 z grupą uczniów z klas biol-chem

O godzinie 13.00 p. M. Dudziak wychodzi na warsztaty fotograficzne z grupą koła fotograficznego
 

Data Klasa Godzina Przedmiot Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący Sala
24.10 3ae 1 el.rys.tech. K.Krzystyniak Grupa przychodzi na 8.50  
24.10 IIE
grupa 2A10
0 j. angielski M. Król Grupa przychodzi na 8.00  
24.10 IA
grupa 1A1
1,2 j. angielski M. Król A.Winiarska – język angielski łączenie 212
24.10 IE
grupa 1A9
3 j. angielski M. Król K.Krzystyniak- łączenie 113
24.10 IICD
grupa 2A8
7 j. angielski M. Król B. Szymaszek – język angielski łączenie 212
24.10 IBDE
grupa 1N1
1,2 j. niemiecki R. Pawlukiewicz Grupa przychodzi na 9.40  
24.10 IIABCDE
grupa 2N1
7 j. niemiecki R. Pawlukiewicz Grupa idzie do domu po lekcji 6  
24.10 2d 1 g.wych. D. Nowak Klasa przychodzi na 8.50  
24.10 2cb dz. 2 wf D. Nowak M. Dudziak-pżr  
24.10 3d dz. 3 wf D. Nowak M. Dudziak-pżr  
24.10 1e dz. 4 wf D. Nowak A.Bigus – wf za IF  
24.10 3a dz. 5 wf D. Nowak A.Bigus – wf  
24.10 1b dz. 6,7 wf D. Nowak M. Kita – wf łączenie  
24.10 3bd 1,2 matematyka J. Wysowska Grupa przychodzi na 9.40  
24.10 3d 4 matematyka J. Wysowska A.Czapla-język polski 216
24.10 2b 5 matematyka J. Wysowska M. Czekaj- chemia 216
24.10 2d 3 przyroda B. Para M.Wiech- historia za IC 215
24.10 1d 3
4
8
biologia
pp
wok
M. Ostrowska
B.Para
K. Lamberska-Kot
M. Hyjek- matem
B.Skrętkowski-historia
Klasa idzie do domu po lekcji 7
214
111
24.10 2c 4
5
j. polski
przyroda
K. Lamberska-Kot
B.Para
B.Król-Olechowska-język polski
S. Surowiec- przyroda za IF
114
103
24.10 1b 3 wok K. Lamberska-Kot G. Zych- język polski 215
24.10 1e 4
7
j. polski
godz.wych
K. Lamberska-Kot S. Surowiec-fizyka
B.Skrętkowski- historia
115
211

Zastępstwa archiwalne
 


DO GÓRY