Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Zarządzenie nr 24/2020 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie funkcjonowania biblioteki szkolnej w trakcie nauczania zdalnego

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

 

W okresie nauczania zdalnego (od 15 do 22 grudnia 2020 r.) biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 14:00 do godziny 16:00.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego

im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy

                                                            mgr inż. Marta Czekaj

 


Tagi: