Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Zarządzenie nr 20/2020 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego

im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie zasad funkcjonowania szkoły znajdującej się w strefie żółtej

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1394)

 

i w związku z wprowadzeniem strefy żółtej w powiecie dębickim zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 3 października 2020 r. odwołane zostają wszystkie zaplanowane wycieczki i wyjścia grupowe.

 

§ 2

Z dniem 5 października wprowadzone zostają zmiany w podziale godzin w celu zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego.

§ 3

Należy egzekwować od wszystkich osób przebywających na terenie szkoły zakrywanie nosa i ust maseczkami/przyłbicami w przestrzeniach wspólnych, należy dezynfekować dłonie i powierzchnie, wietrzyć pomieszczenia na terenie szkoły oraz stosować się do pozostałych procedur zawartych w Regulaminie funkcjonowania II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy od 1 września 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemicznym.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                            Dyrektor 

II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy

                                                                            mgr inż. Marta Czekaj


Tagi: