Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego

im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia lekcji

oraz przerw międzylekcyjnych

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1394)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z sytuacją epidemiczną od 1 września 2020 r. wprowadzona zostaje zmiana w godzinach rozpoczęcia i zakończenia lekcji oraz przerw międzylekcyjnych. Długa przerwa zostaje skrócona o 5 minut, a wydłużona o 5 minut zostaje przerwa po 5. godzinie lekcyjnej.

Godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji oraz przerw międzylekcyjnych będą odtąd następujące:

 

0. godzina lekcyjna 7:10 – 7:55
przerwa 7:55 – 8:00
1. godzina lekcyjna 8:00 – 8:45
przerwa 8:45 – 8:50
2. godzina lekcyjna             8:50 – 9:35
przerwa 9:35 – 9:40
3. godzina lekcyjna             9:40 – 10:25
przerwa 10:25 – 10:40 (przerwa 15-minutowa)
4. godzina lekcyjna             10:40 – 11:25
przerwa 11:25 – 11:30
5. godzina lekcyjna             11:30 – 12:15
przerwa 12:15 – 12:25 (przerwa 10-minutowa)     
6. godzina lekcyjna             12:25 – 13:10
przerwa 13:10 – 13:15
7. godzina lekcyjna             13:15 – 14:00
przerwa 14:00 – 14:05
8. godzina lekcyjna             14:05 – 14:50
przerwa 14:50 – 14:55
9. godzina lekcyjna              14:55 – 15:40
przerwa 15:40 – 15:45
10. godzina lekcyjna             15:45 – 16:30

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                         Dyrektor II LO

im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy

                                                               mgr inż. Marta Czekaj

 

                    

 


Tagi: